DATDUNG  |  ePHIM
๑۩۞۩๑ (¯`°•.¸¯`°•† CL.DATDUNG.COM †•°´¯¸.•°´¯) ๑۩۞۩๑

TÂM SỰ NGỌC HÂN - THANH HiỀN

Soạn giả : THANH HIỀN

NGÂM THƠ

Lệ ứa hai hàng khóc Quân Vương

Hoàng cung cuối mặt, mấy đoạn trường

Ngơ ngẩn thềm rồng, thôi... chiếc bóng

Tinh kỳ nguyệt lạnh, dặm ngàn sương!

VỌNG CỔ

Hỡi Quân vương! Còn đâu nữa phút uy nghiêm cờ reo trống mở, hoành giáo phương Nam, trỏ gươm đất Bắc - vó ngựa truy phong gìn giữ đất kinh... Thành.

1./ Thôi rồi - Nông nổi vì đâu, mà cho Phượng xa Hoàng... Đã rơi rụng rồi sao, cánh chim bão tố. Thiếp bàng hoàng cành Nguyệt Quới cô đơn! Thương ngọn cờ đào, thương áo vải Tây Sơn, đuổi giặc cứu dân qua khỏi buổi tai nàn. Thương thân chàng ra dặm cát, đồi sương, ngựa chẳng gác yên, tay không rời gươm báu!

2./ Nhớ Xuân ấy, kinh kỳ Thăng Long lửa đỏ, vừa tuổi vừa thương thiếp kề tựa thân chàng. Giặc dữ vỡ tan, vừa yên dạ phụ hoàng! Bỗng nghe trống dậy Phú Xuân, giặc tới miền sông Hậu, chàng vội khoát chiến bào, hô quân trẫy thành Nam! Rượu đào dưới ngựa tiễn chân. Xót thương phận mõng, Quân vương tươi cười Sa trường đạn nổ tên bay Cung hoàng thiếp đợi, một ngày trùng quang.

VỌNG KIM LANG

Quân vương ơi, Thiếp chạnh nhớ những khi...

Phận liễu dây tơ đằng! Nương, thiếp nương cội tùng...

Nhờ thân tùng đây chở che.

Xuân nay cách xa nhau rồi,

Chàng trận tiền ở nơi Đàng trong (-) (-)

Ngày chờ, đêm chờ... Thiếp ngồi trông ngóng

Lá rơi Thượng đình... Lời chim hót cô đơn

Tủi thân nữ nhi không cùng,

Kề bên chàng tới nơi trường sa!?

Thiếp chia, sớt chia vui buồn

Kề tựa kề tử sanh nài chi! (-) (-)

Thiều quang khuya sớm qua mau

Bóng chim xa ngoài ngàn dâu!

Chờ nhau, phút giây như dài lâu

Quân nhớ chăng, tình... Ngọc Hân!?

VỌNG CỔ

Quân vương ơi, Thượng uyển cung hoàng thôi lấp ngõ, chiếu chăn lầu ngọc lạnh cô... Phòng.

5./ Kim nhật phân ly - hà nhật khứ lai hoàn!... Sáng nay Thiếp mở cửa cung vi thấy một trời hoa nở. Quân chưa phản hồi, mà ngọn gió chướng đã hồi âm! Nghe Thất Kỳ Giang, Quân đánh chìm tàu giặc Chiêu Sương. Nghe Bến Nghé, Gia Định thành, vó reo nhạc ngựa! Ôi, đất nước trăm năm "Ngoài - Trong" phân rẽ. Nay một mối giang sơn, cây cội liền cành!

6./ Ra Bắc về Nam đỏ bóng cờ, Nước non ngàn dặm vẽ nên thơ Rượu đào không nói lời xa biệt, Lễ nhạc chưa hòa... Dứt tiếng tơ! ... Quân vương, ơi hỡi Quân vương Trọn khúc "Ai Tư" khóc ngày Hoàng biệt, Cả đời khuê các, chi nữa Ngọc Hân!? Tóc tang mây trắng trời kinh Bắc, Đau thương sóng bạc Cửu Long này! ... Lại hành trang phản hồi Vương phủ, Kiệu nhỏ ngàn sương, luống đoạn trường! "Chào nhé, triều trung xin gìn giữ, Ta giữ hoa đào - Xuân ấy xứ Thăng Long"

List of songs with Catalogue

0 nhận xét : TÂM SỰ NGỌC HÂN - THANH HiỀN

Đăng nhận xét

[▼/▲] Emoticons